Lederkommunikation

Ledere udøver ledelse på flere niveauer – både i det daglige og i situationer, hvor medarbejderne skal inddrages i en ny forretningsstrategi eller forandringsproces. På begge niveauer er det vigtigt at kunne kommunikere nærværende, forståeligt, tilstrækkeligt og rettidigt.

Lederen skal være tro mod sig selv, men kunne kompensere for personlige udfordringer og lære at prioritere og planlægge. Samtidig skal lederen have den nødvendige støtte til konkrete kommunikationsopgaver og adgang til relevante kommunikationskanaler og -platforme.

Ved at skabe opmærksomhed om personlige styrker og forbedringspotentialer hos lederen, skaber vi et konkret udgangspunkt for at udvikle de vigtigste kommunikationsevner. Hos Resonans Nordic tilpasser vi ledertræning til den enkelte virksomheds behov og branchesituation og klæder lederne på til deres helt specifikke kommunikationsudfordringer.

 

 

Forandringer

Afdelinger opdeles, og stabsfunktioner udliciteres. Små forretningsområder tilføres store ressourcer, og helt nye opstår.  

Organisatorisk udvikling er ofte nødvendig, men uden den rette forberedelse kan det gøre mere skade end gavn. Mangler den direkte sammenhæng med en stærk fælles grundfortælling om rationalerne bag, risikerer virksomheden at gøre et stort indhug i medarbejdernes motivation, overblik og fokus.

Hos Resonans Nordic kobler vi kompetencer inden for kommunikation med dyb indsigt i organisationsstruktur, HR og ledelse. Vi hjælper med at skabe retning og motivation, så vores kunder kan mindske uroen og bevare medarbejdernes arbejdsglæde og effektivitet.

 

 

Digital samarbejde

Nye teknologier til digitalt samarbejde medfører konstant muligheder for at kommunikere og samarbejde på nye måder. I de fleste store virksomheder har værktøjerne potentiale til drastisk at øge effektiviteten og kvaliteten af den interne kommunikation og det interne samarbejde. De fleste har allerede anskaffet velfungerende værktøjer, men alt for mange af værktøjerne samler støv.

I Resonans Nordic implementerer vi virtuelt samarbejde med dyb indsigt i adfærd, kommunikation og forandring. Derfor kan vi hjælpe med alle dele af implementeringsprocessen. Vi identificerer processer med virtuelt potentiale, og implementerer de nye måder at arbejde på, så forandringen skaber en mere effektiv virksomhed.

 

 

Kampagner

Gode kampagner er målrettede, kreative og udført med state of the art håndværk. Hos Resonans Nordic kombinerer vi kompetencer inden for forretning, analyse og ledelse med kreativ ideudvikling og klassisk kommunikationshåndværk.

På den måde kan vi udvikle kampagner, der når deres mål. Vores faste team af kommunikatører og grafikere samarbejder med en række eksterne eksperter i filmproduktion, fotografi, sociale medier m.m.

 

 

Public affairs

Samtale er det vigtigste værktøj, når I vil sætte en politisk dagsorden. Hos Resonans Nordic hjælper vi jer med strategier, planer og taktisk support, der sikrer målrettet dialog med de rigtige aktører.

I Resonans Nordic har vi mere end 20 års erfaring med nordisk samarbejde. Derfor har vi særligt stor indsigt i tværnationale beslutningsprocesser i Norden, hvor vi også har et stort netværk blandt politikere, embedsfolk og interesseorganisationer.

 

 

Politikudvikling

God politikudvikling handler om at få de rigtige input og involvere de rigtige mennesker. Dem, der skal føre de nye politikker ud i livet, skal engageres om fælles mål og have mulighed for at påvirke rejsen derhen. På den måde får de nye politikker solidt fagligt grundlag og den nødvendige opbakning.

Hos Resonans Nordic hjælper vi store og små organisationer med at planlægge involverende og fokuserede dialogprocesser. Alle parter kender deres roller, så de kan deltage i målrettede dialoger med konstruktive input, som får vægt i det videre arbejdet. Særligt har vi mange års erfaring med politikudvikling inden for nordisk politisk samarbejde.

Vi er med hele vejen fra den indledende research og identifikation af stakeholders over udformning og facilitering af processen til rapportering af konklusioner og anbefalinger.